You may also like...

1 Response

  1. 18/09/2018

    […] của Liverpool trong trận đại chiến đầu tiên mùa giải này – trước Tottenham. Lữ đoàn đỏ thi đấu không hề nổi bật, và có vài thời điểm sẵn sàng nhường thế trận […]

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.